พิธีเปิด หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง

พิธีเปิด หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง  โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง  อีกหนึ่งหน่วยที่พร้อมดูแลให้การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและปฏิบัติการกู้ชีพ ด้วยความรวดเร็ว พร้อมมาตรฐานทางการแพทย์