หน่วยปฏิบัติการ การแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง

หน่วยปฏิบัติการ การแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง หรือทีม EMS เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟและการเคลื่อนย้าย จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมซ้อมแผนดังกล่าว เช่น โรงพยาบาลศูนย์ตรัง,มูลนิธิบ้วนเต็กกุศลสถานตรัง ,FR นาตาล่วง, FR ควนปริง, FR บ้านควน และ FR โคกหล่อ

รูปภาพ