ออกหน่วยตรวจสุขภาพโรงเรียนพรศิริกุล

     วันที่ 4 มีนาคม 2559 ทีมงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและหน่วยงานสื่อสารการตลาดโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง ออกหน่วยตรวจสุขภาพ และให้ข้อมูลความรู้สุขภาพแก่คณะบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพรศิริกุลค่ะ ทุกคนให้ความเป็นกันเองกับทีมงานมากๆ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงแบบนี้เรื่อยไปนะคะ ขอขอบพระคุณที่เชื่อมั่นและไว้วางใจโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง ด้วยดีเสมอมาค่ะ

 

We truly care

รูปภาพ