บรรยากาศงานมหกรรมคุณภาพ

บรรยากาศงานมหกรรมคุณภาพ (Quality For Sustainability) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

 

ทีมคุณภาพ ได้จัดประกวดผลงาน CQI (ที่เข้ารอบ 6 เรื่อง) เพื่อมอบรางวัล โดยมีทีมวิทยากรร่วมติดสิน 2 ท่าน ได้แก่ รศ.นพ.ธวัชชญานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ รพ.สงขลานครินร์ และคุณนวลฉวี เนตรแสงทิพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานสุขศึกษา รพ.กันตัง

 

ภายในงานยังมีงานสัมมนา เรื่อง "แรงบัลดาลใจในงานคุณภาพ" เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคนคุณภาพร่วมกัน ส่วน Hi-Light ของงานคือ การเล่าเรื่องราวความประทับใจของคนไข้ที่มีต่อโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ผ่าน 2 ครอบครัว คือครอบครัวคุณอัมพร และน้องเฟิร์ส ซึ่งสร้างความซาบซึ้งใจแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

โรงพยาบาลมาตรฐาน เน้นความปลอดภัย ด้วยใจบริการ