งานคัดกรองมะเร็งเต้านม

    ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง  ให้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลตรัง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมออกบูธจำหน่ายแพกเกคตรวจแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์เต้านมในอัตราพิเศษ เพียง 1700 บาท สำหรับผู้มีสิทธิข้าราชการ รวมถึงสนับสนุนรังสีแพทย์ในการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์แมมโมแกรมและอัลตร้าซาวเต้านม บนรถ mobile จากมูลนิธิกาญจนบรามี  กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมได้รับความสนใจจากคุณผู้หญิงทุกท่านเป็นจำนวนมาก