“ต้อเนื้อ ต้อลม”ภัยร้ายรบกวนการมองเห็น

      โรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมสัมมนา  มารู้จัก  “ต้อเนื้อ  ต้อลม”  ภัยร้ายรบกวนการมองเห็น   โดยมีพญ.อรุณี  รอดเนียม  จักษุแพทย์ประจำโรงพยาบาลร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้  พร้อมสาธิต  แนะนำการทำสปาดวงตาให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน  พร้อมกันนี้ภายในงานยังมีการตรวจวัดความดันลูกตาฟรี  สาธิตการทำน้ำพั้นซ์บำรุงดวงตา   โดยนักโภชนากรด้วย