วาระครบรอบ 55 ปีโรงพยาบาล

กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 56 รูป เนื่องในวาระครบรอบ 55 ปีโรงพยาบาล

We truly care!!!
เราดูแลด้วยใจ