ฉีดวัคซีน รร.ปิยบุตรศึกษากร

     ทีมงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและหน่วยงานสื่อสารการตลาดได้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และให้ข้อมูลสุขภาพแก่น้องๆ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร กันค่ะ น้องๆทุกคนน่ารักสดใสสมวัยมากๆ ทางโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง ขอขอบคุณโรงเรียนปิยบุตรและผู้ปกครองทุกท่านที่เชื่อมั่นและไว้วางใจโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง และให้ความใส่ใจในการป้องกันโรคภัยให้กับน้องๆนะคะ^^

     สนใจตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หรือต้องการฉีดวัคซีนเป็นหมู่คณะ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือหน่วยงานต่างๆ ติดต่อได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง
โทร. 0-7520-5433 หรือโทร. 084-0586456 

รูปภาพ