ผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถ

ความคุ้มครองสำหรับผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถ

     ประชาชนทุกคนที่ได้รับอุบัติเหตุจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่ว่าผู้ประสบภัยนั้นจะเป็นใคร อยู่ที่ไหน ในรถหรือนอกรถ เป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร เจ้าของรถ คนเดินถนน หรือแม้กระทั่้งขณะกำลังนอนหลับอยู่ในบ้านแล้วถูกรถชนบ้าน ฯลฯ หากได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายซึ่งเป็นสวัสดิการสงเคราะห์ที่รัฐมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายเพราะเหตุประสบภัยจากรถ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การประกันภัยเข้ามามีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยและครอบครัว

 

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สำนักงาน คปภ. พร้อมจ่าย ! ค่ารักษาเบื้องต้น 30,000 บาท เริ่ม 26 ธ.ค. 57 เป็นต้นไป (ผู้ประสบภัยจากรถไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง)

 

เอกสารการขอใช้สิทธิความคุ้มครอง ง่ายนิดเดียว
     1. บันทึกประจำวัน จากสถานีตำรวจใกล้ที่เกิดเหตุ 
     2. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ มีรูปถ่ายของผู้ประสบภัย

 

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง ยินดีต้อนรับผู้ประสบภัยจากรถ ตลอด 24 ชม.
สอบถามเพิ่มเติม โทร 075-205555 หรือ 089-7316828

Share Share