ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ Maritime and Aquatic Support (M.A.L.S.) for Health Care Provider Training Course ในวันที่ 29-31 ตุลาคม 2560 ณ หาดปากเมง ต.ไม้ฝาด โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 กรมเจ้าท่า อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม รพ.สิเกาและทีม 1669 เพื่อเพิ่มทักษะให้กับบุคลากรฝ่ายการพยาบาลและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยทางน้ำ

We Truly Care