ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันหัวใจโลก

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันหัวใจโลก ร่วมเสวนาและรับฟังความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจและโรคเบาหวาน 

โดยแพทย์เฉพาะทาง นพ. ทัศนัย จันโหนง, พญ. ภัทรินทร์ ผ่องเมฆินทร์ ร่วมด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ 

พญ. ดารณี ขวัญแก้ว ฮาร์เพอร์ พร้อมชมนิทรรศการ “หวาน : ใจ รอบรู้เรื่องโรค” 

ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 08:30-11:15 น.
ณ โถงกิจกรรม ชั้น1 อาคารบุญเล็ง โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง
สอบถามเพิ่มเติม สำรองชื่อเข้าร่วมกิจกรรม โทร.089-7316828 
ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม รับเพียง 100 ท่านแรกเท่านั้น

Share Share