ตรวจโควิด 19 (Covid-19 Test)

คลายความสงสัยและความกังวล ด้วยการตรวจโควิด-19 ที่ได้ผลตรวจเร็วและชัดเจน กับการตรวจหาเชื้อ 2 แบบด้วยกัน

 

การตรวจหาเชื้อด้วยวิธี : Covid Ag / 1,900.-

  • ตรวจแบบรวดเร็ว ด้วยการ Swab

  • ตรวจแบบ Drive thru สะดวก รวดเร็ว

  • รู้ผลภายใน 2-3 ชั่วโมง ผ่าน SMS

(หากให้ผลบวก ต้องตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR )

การตรวจหาเชื้อด้วยวิธี : RT-PCR / 3,900.-

  • ตรวจแบบมาตรฐาน ด้วยการ Swab

  • ตรวจแบบ Drive thru สะดวก รวดเร็ว

  • รู้ผลภายใน 24-48 ชั่วโมง ผ่าน SMS

(วินิจฉัยการติดเชื้อระยะแรก ใช้ตรวจในผู้ที่มีความเสี่ยง)

 

 

คลิกเพื่อลงทะเบียนเข้ารับการตรวจ Covid-19