นพ.สมบูรณ์ กล่ำเกิดผล

DR.Somboon Kiamkerdphol
นพ.สมบูรณ์ กล่ำเกิดผล
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจอายุรกรรมหัวใจ


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)


ความชำนาญพิเศษ :
อายุรแพทย์โรคหัวใจ


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 08.00 - 17.00 น.
วันอังคาร
: 08.00 - 17.00 น.
วันพุธ
: 08.00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี
: 08.00 - 17.00 น.
วันศุกร์
: 08.00 - 17.00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ