นพ.พงศธร จันย่อง

PHONGATORN JANYONG,MD.
นพ.พงศธร จันย่อง
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกอายุรกรรม


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)


ความชำนาญพิเศษ :
Internist


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 08.00 - 17.00 น.
วันอังคาร
: 08.00 - 17.00 น.
วันพุธ
: 08.00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี
: 08.00 - 17.00 น.
วันศุกร์
: 08.00 - 17.00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ