พญ.นิษฐกานต์ อินทรสังขนาวิน

Nitthakarn Intharasangkanawin, M.D.
พญ.นิษฐกานต์ อินทรสังขนาวิน
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกกุมารเวชกรรม


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิบัตรกุมารเวชกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ความชำนาญพิเศษ :
ตรวจวินิจฉัย รักษา โรคเด็กทั่วไป โรคซีด โรคต่อมไร้ท่อในเด็ก (อ้วน เบาหวาน ไทรอยด์) วัคซีนเด็กทั่วไป วัคซีนเสริมพิเศษในเด็ก


ตำแหน่งแพทย์ :
กุมารแพทย์


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 08.00 น.-16.00 น.
วันอังคาร
: 08.00 น.-16.00 น.
วันพุธ
: 08.00 น.-16.00 น.
วันพฤหัสบดี
: 08.00 น.-16.00 น.
วันศุกร์
: 08.00 น.-16.00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ