นพ.วิวัฒน์ จรุงเกียรติกุล

WIWAT CHARUNGKIATTIKUL, MD.
นพ.วิวัฒน์ จรุงเกียรติกุล
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ที่ปรึกษาคลินิกอายุรแพทย์โรคไต


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า)


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ