พญ.ชุติมา หงษา

CHUTIMA HONGSA,MD.
พญ.ชุติมา หงษา
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกกุมารเวชกรรม


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญกุมรเวชศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)ความชำนาญพิเศษ :
กุมารแพทย์ทั่วไป


ตำแหน่งแพทย์ :
กุมารแพทย์


เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์
: 8.00-16.00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ