นพ.ไกรวัฒน์ ภัทรศรีพงศ์

KRAIWAT PATTHARASRIPONG,MD.
นพ.ไกรวัฒน์ ภัทรศรีพงศ์
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกกุมารเวชกรรม


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 2555 (รุ่น 34)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์ (โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่) 2559
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2561


ความชำนาญพิเศษ :
กุมารแพทย์โรคหัวใจ


ตำแหน่งแพทย์ :
กุมารแพทย์


เวลาออกตรวจ
วันพุธ
: 17.00-20.00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ