นพ.วรฉัตร สพโชค

WORACHART SOPCHOKE,MD
นพ.วรฉัตร สพโชค
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แผนกรังสีวิทยา


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญรังสีวินิจฉัย (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
อนุสาขารังสีร่วมรักษา ส่วนลำคัว (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ