นพ.ทศพร ผดุงวิทย์วัฒนา

THOSAPORN PHADUNGWITWATTHANA,MD.
นพ.ทศพร ผดุงวิทย์วัฒนา
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกสูติ-นรีเวช


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine )


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 8.00 - 16.00
วันอังคาร
: 8.00 - 16.00
วันพุธ
: 8.00 - 16.00
วันพฤหัสบดี
: 8.00 - 16.00
วันศุกร์
: 8.00 - 16.00
วันเสาร์
: 8.00 - 16.00


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ