พญ.ธัญลักษณ์ วิทูสุรพจน์

TUNYALAK WITHUSURAPHOT, MD.
พญ.ธัญลักษณ์ วิทูสุรพจน์
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกจักษุวิทยา


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญจักษุวิทยา (โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันอังคาร
: 8.00 - 17.00 น. (บางวัน)
วันพุธ
: 8.00 - 17.00 น. (บางวัน)


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ