พญ. ดวงทิพย์ สุนทรเลขา

DUANGTIP SUNTORNLEKHA, MD.
พญ. ดวงทิพย์ สุนทรเลขา
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกจักษุวิทยา


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ