นพ.บัณฑิต ลีวิริยะพันธุ์

BUNDIT LEEWIRIYAPHUN, MD.
นพ.บัณฑิต ลีวิริยะพันธุ์
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 2543 (รุ่น 22)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญออร์โธปิดิกส์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 2548


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ