นพ.พชร ชัยแก้ว

PHACHARA CHAIKAEW, MD.
นพ.พชร ชัยแก้ว
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญออร์โธปิดิกส์ (โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์)


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์
: 13.00-17.00 น. (บางวัน)


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ