นพ.พอกิจ บุญคง

PORKIT BOONKONG, MD.
นพ.พอกิจ บุญคง
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญออร์โธปิดิกส์ (โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์)
อนุสาขาโรคข้อเข่าสะโพกเทียม (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า)


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์
: 13.00-17.00 น. (บางวัน)


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ