น.พ.กำธร ตันฑ์ศรีสุโรจน์

KAMTHORN TANSRISUROJ,MD.
น.พ.กำธร ตันฑ์ศรีสุโรจน์
นัดหมายแพทย์
แผนก:


ประวัติการศึกษา :


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ