พญ.อิศรา ลิ้มธนะกุล

ISARA LIMTHANAKUL,MD.
พญ.อิศรา ลิ้มธนะกุล
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกศัลยกรรมทั่วไป


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ตกแต่ง (โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ