นพ.ธนวัฒน์ สุธาชีวะ

TANAWAT SUTACHEEWA,MD
นพ.ธนวัฒน์ สุธาชีวะ
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกศัลยกรรมทั่วไป


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันเสาร์
: 08.00 - 17.00 น. (บางวัน)
วันอาทิตย์
: 08.00 - 17.00 น. (บางวัน)


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ