พญ.สุธารา อร่ามเจริญ

SUTHARA ARAMCHAROEN,MD.
พญ.สุธารา อร่ามเจริญ
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกอายุรกรรม


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ (โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ (โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันเสาร์
: 08.00 - 20.00 น. (บางวัน)
วันอาทิตย์
: 08.00 - 20.00 น. (บางวัน)


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ