พญ.รัชฎา เหมินทร์

RATCHADA HAEMIN,MD
พญ.รัชฎา เหมินทร์
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ที่ปรึกษาคลินิกอายุรแพทย์โรคไต


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ (ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต (ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ