นพ.ปรีชา ตรัยตรากุล

PREECHA TRAITRAKUL,MD.
นพ.ปรีชา ตรัยตรากุล
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกอายุรกรรม


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ