นพ.ณัฐวัฒน์ วานิช

NATTAWAT WANICH, MD.
นพ.ณัฐวัฒน์ วานิช
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกอายุรกรรม


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (โรงพยาบาลภูมิพลฯ กรมแพทยทหาอากาศ)


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันเสาร์
: 08.00 - 17.00 น. (บางวัน)
วันอาทิตย์
: 08.00 - 17.00 น. (บางวัน)


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ