นพ.ซี ศรีวะรมย์

C SRIVAROM, MD.
นพ.ซี ศรีวะรมย์
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจเวชปฏิบัติทั่วไป


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 07.00 - 15.00 น.
วันอังคาร
: 07.00 - 15.00 น.
วันพุธ
: 07.00 - 15.00 น.
วันพฤหัสบดี
: 07.00 - 15.00 น.
วันศุกร์
: 07.00 - 15.00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ