พญ.วรัญญา เตชภานุวัฒน์

WARUNYA TECHAPANUWAT,MD.
พญ.วรัญญา เตชภานุวัฒน์
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกฉุกเฉิน


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฉุกเฉิน(วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 17.00 - 20.00 น.
วันพุธ
: 17.00 - 20.00 น.
วันศุกร์
: 17.00 - 20.00 น.
วันอาทิตย์
: 07.30 - 18.00 น. (บางวัน)


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ