นพ.สุเมศ สุนทรทรัพย์

SUMET SUNTORNSUP, MD.
นพ.สุเมศ สุนทรทรัพย์
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญออร์โธปิดิกส์ (วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ