ทพ.ชัยฤกษ์ จุฑากิตติ

CHAILERK JUTHAKITTI,MD.
ทพ.ชัยฤกษ์ จุฑากิตติ
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกทันตกรรม ศัลยกรรมในช่องปาก


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (โรงพยาบาลชลบุรี)


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันอังคาร
: ทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน เวลา 17.00-20.00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ