นพ.วีรชัย สุพิทักษ์

WERACHAI SUPITAK,MD.
นพ.วีรชัย สุพิทักษ์
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจคลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 2536 (รุ่น 43)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 2541


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันพุธ
: 17.00-18.00 น.
วันเสาร์
: 13.30-15.30 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ