นพ.สมพบ ธีระกิจไพศาล

นพ.สมพบ ธีระกิจไพศาล
นพ.สมพบ ธีระกิจไพศาล
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจคลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ


ประวัติการศึกษา :


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ