นพ.สมพบ ธีระกิจไพศาล

นพ.สมพบ ธีระกิจไพศาล
นพ.สมพบ ธีระกิจไพศาล
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจคลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 2539 (รุ่น 18)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 2545


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ