นพ.นิวัตน์ ล้วนเส้ง

นพ.นิวัตน์ ล้วนเส้ง
นพ.นิวัตน์ ล้วนเส้ง
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ที่ปรึกษาคลินิกอายุรแพทย์โรคไต


ประวัติการศึกษา :


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ