ทพญ.ปริชมน สุขะนินทร์

PARICHAMON SUKHANINDR,MD.
ทพญ.ปริชมน สุขะนินทร์
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกทันตกรรมเด็ก


ประวัติการศึกษา :
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญทันตกรรมสำหรับเด็ก (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันเสาร์
: 9.00 - 17.00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ