ทพ.จักรพงศ์ วารีรัตน์

CHAKRAPHONG WAREERAT, MD.
ทพ.จักรพงศ์ วารีรัตน์
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกทันตกรรมจัดฟัน


ประวัติการศึกษา :
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์
: ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน เวลา 09:00-17:00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ