พญ.ดารณี ขวัญแก้ว ฮาร์เปอร์

Daranee Kwangaew Harper, M.D.
พญ.ดารณี ขวัญแก้ว ฮาร์เปอร์
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ


ประวัติการศึกษา :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (แพทยศาสตร์บัณฑิต)


ความชำนาญพิเศษ :
แพทย์แต่งตั้งตรวจประกันวงเงินสูง แพทย์แต่งตั้งสถานฑูตออสเตรเลีย (Panel Doctor) ตรวจรักษาโรคทางอายุรกรรมทั่วไป เช่น เบาหวาน ความดันโลหิต ไขมันในเลือด


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 08:00-17:00 น.
วันอังคาร
: 08:00-17:00 น.
วันพุธ
: 08:00-17:00 น.
วันพฤหัสบดี
: 08:00-17:00 น.
วันศุกร์
: 08:00-17:00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ