นพ.ชาญณรงค์ วโรตมะวิชญ

CHANNARONG WAROTAMAWIT, MD.
นพ.ชาญณรงค์ วโรตมะวิชญ
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจคลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล )
อนุสาขายศาสตร์ยูโรวิทยา ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันอังคาร
: 17.00 - 19.00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ