นพ.ชาญณรงค์ วโรตมะวิชญ

CHANNARONG WAROTAMAWIT, MD.
นพ.ชาญณรงค์ วโรตมะวิชญ
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจคลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ


ประวัติการศึกษา :


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ