DR.Somboon Kiamkerdphol

DR.Somboon Kiamkerdphol
DR.Somboon Kiamkerdphol
Appointment
Department :
แพทย์ออกตรวจอายุรกรรมหัวใจ


Education :


specialty :


Check out time
Monday
: 08.00 - 17.00 น.
Tuesday
: 08.00 - 17.00 น.
Wednesday
: 08.00 - 17.00 น.
Thursday
: 08.00 - 17.00 น.
Friday
: 08.00 - 17.00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ