PROMPLOY SINTUSED, MD.

PROMPLOY SINTUSED, MD.
PROMPLOY SINTUSED, MD.
Appointment
Department :
แพทย์ออกตรวจแผนกทันตกรรม


Education :


specialty :


Check out time
Wednesday
: 8.00 - 16.00 น.
Friday
: 8.00 - 16.00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ