WARUNYA TECHAPANUWAT,MD.

WARUNYA TECHAPANUWAT,MD.
WARUNYA TECHAPANUWAT,MD.
Appointment
Department :
แพทย์ออกตรวจแผนกฉุกเฉิน


Education :


specialty :


Check out time
Monday
: 17.00 - 20.00 น.
Wednesday
: 17.00 - 20.00 น.
Friday
: 17.00 - 20.00 น.
sunday
: 07.30 - 18.00 น. (บางวัน)


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ