โปรแกรมตรวจความแข็งแรงหลอดเลือด

 

ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดในอนาคต

อะไรในใจ ต้องตรวจถึงจะรู้ โดยเฉพาะความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งหากได้รับการดูแลรักษาช้าเกินไปอาจอันตรายถึงชีวิต

การประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถหาความเสี่ยงของโรคใดได้บ้าง

โรคหัวใจขาดเลือด

เกิดขึ้นจากหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบหรือตัน
ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจมีเลือดไปเลี้ยงลดลงหรือไม่มีเลย
เป็นผลให้การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ
หากรุนแรงทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายได้

โรคสมองขาดเลือด

เกิดจากการตีบตันของเส้นเลือด ทำให้ร่างกาย
ไม่สามารถลำเลียงเลือดไปเลี้ยงสมองได้ ส่งผลให้
ออกซิเจนและสารอาหารอื่น ไม่สามารถขึ้นไปเลี้ยง
สมองได้เพียงพอ อาจทำให้เซลล์สมองตายได้


 

โปรแกรมตรวจสภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (CAVI)

ราคา 599 บาท

ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว


 

ดูแลหัวใจ ด้วยแพทย์เฉพาะทาง

คลินิกโรคหัวใจโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง

ชั้น 4 อาคาร Wellness Center โทร. 0 7520 5555 ต่อ 1701