วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด (Zostavax)

 โรคงูสวัด ป้องกันได้ ด้วยวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด (Zostavax) 

5,099 บาท/เข็ม

• อายุ 50 ปีขึ้นไป

• มีโรคประจำตัว/โรคเรื้อรัง

 

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด (Zostavax)