แพ็กเกจตรวจสุขภาพจากอาการโควิด ในระยะยาว (Long covid check up)

Long COVID หรือ Post COVID Syndrome คือ อาการเรื้อรัง ที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อโควิด-19 หลังจากได้รับเชื้อนาน 4 สัปดาห์ไปจนถึง 12 สัปดาห์ขึ้นไป
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง มอบความห่วงใยสำหรับผู้ที่เคยได้รับเชื้อโควิด-19 ด้วย
- แพ็กเกจตรวจสุขภาพ 9 รายการ
- ในราคาเพียง 990 บาท 
 
สำหรับผู้ป่วยที่เคยได้รับรักษาตัวจากอาการโควิด-19 กับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ รับสิทธิพิเศษ
ตรวจฟรี การตีบตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (CAVI) มูลค่า 890 บาท
แลกซื้อ โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพปอด ในราคาเพียง 399 บาทเท่านั้น
 
*หมายเหตุ : แพ็กเกจนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ได้รับการรักษาอาการโควิด-19 เรียบร้อยแล้ว และได้รับการกักตัวครบ 14 วันแล้วเท่านั้น