วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันเด็ก

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย ด้วยวัคซีนสุขภาพดี

วัคซีนรวม 5 โรค 

สำหรับลูกน้อย วัย 2 - 18 เดือน

• คอตีบ
• ไอกรน
• บาดทะยัก
• โปลิโอ
• เยื่อหุ้มสมองอักเสบ

วัคซีนรวม 6 โรค

สำหรับลูกน้อย วัย 2 - 18 เดือน

• คอตีบ
• ไอกรน
• บาดทะยัก
• โปลิโอ
• เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
• ไวรัสตับอักเสบบี

วัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า

สำหรับลูกน้อย 2 และ 4 เดือน

วัคซีนป้องกัน โรคอุจจาระร่วงรุนแรง (Rotarix)

ชนิดหยอด 2 ครั้ง

1,599 บาท 2,000 บาท  2,090 บาท

หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล